พอตกับบุหรี่ไฟฟ้า ต่างกันยังไง

เผยแพร่เมื่อ: 7 มิถุนายน 2023
โดย:

พอตกับบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์สูบไอไฟฟ้าเหมือนกันทั้ง 2 ประเภท หากแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ ระบบพอต แบบเปิด(Box-Mod)